Kokemuksia Labticissa opiskelusta

Opiskelu Labticissa

Tässä blogitekstissä on tarkoitus käsitellä ja reflektoida omia kokemuksiani Labticissä opiskelusta. Omat opintoni Labticissä sijoittuivat keväälle 2023, jolloin Labtic oli toiminnassa käytännössä vasta ensimmäistä lukukautta. 

Toisen vuoden opiskelijana voin sanoa, että Labtic oli opintojaksona ehdottomasti paras kaikista käydyistä opinnoistani. Olen suorittanut noin 120 opintopistettä, eikä Labticille oikeastaan edes löydy vakavasti otettavaa haastajaa. On ollut mahtavaa päästä työskentelemään aitojen asiakasprojektien parissa käyttäen oikeita työkaluja projektien tekemiseen. Samanlaista yhtä käytännönläheistä opetusmenetelmää ei varmasti löydy koko LABin liiketalouden alan kurssivalikoimasta.

Opiskelutavat

Labticissa opiskelu on hyvin monipuolista. Kurssi on rakennettu niin, että osa opinnoista tapahtuu itsenäisesti, osa projektiryhmissä ja osa koko kurssitoteutukseen osallistuvien opiskelijoiden kesken. Itsenäisesti toteutettava osa Labticin opinnoista ovat Moodlesta löytyvät oppimismateriaalit. Tehtäviä on melko paljon, mutta itse huomasin, että kun aloittaa tarpeeksi ajoissa tekemään tehtäviä ja etenee niissä tasaisesti koko kurssin aikana, niin tehtävät saa suoritettua oikein mallikkaasti ennen kurssin loppua. Opintomateriaaleista kannattaa ehdottomasti ottaa kaikki mahdollinen irti, sillä ne ovat tarvittavaa tietoa, jota pystyy käyttämään hyötynä projektien toteuttamisessa.

Siitä pääsemmekin aasinsillalla toiseen osa-alueeseen, nimittäin asiakasprojekteihin. Mielestäni tämä on juuri se juttu, mikä tekee Labticista niin hyvän oppimisympäristön: oikeille asiakkaille työskentely oikeissa projekteissa oikeanlaisten työkalujen kanssa. Tällaisesta opiskelutyylistä saa todella paljon irti, sillä paras tapa oppia on itse tekemällä. Projektien kautta oppii paljon asioita, jotka eivät suoranaisesti liity itse projektien tekemiseen. Tällä tarkoitan sellaisia taitoja, joita oppii ikään kuin siinä sivussa, kuten esimerkiksi kommunikaatiota asiakkaiden sekä projektitiimin kanssa tai tekemisen aikatauluttamista. Kolmas opiskelutapa, jota kurssilla käytetään on tiimioppiminen. Tällä tarkoitetaan eräänlaisia tuokioita, joissa istuudutaan kaikkien kurssilaisten kanssa yhdessä alas ja keskustellaan jostain kurssiin liittyvästä asiasta. Olemme kurssilla huomanneet, että isossa ryhmässä ajatusten vaihto ja niiden haastaminen pakottavat kehittämään omaa ajattelua, jolloin voi oppia paljon kaikkea uutta.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että suosittelen Labticia liiketaloudesta kiinnostuneille opiskelijoille, jotka haluavat oppia käytännönläheisessä ympäristössä erilaisten opiskelumenetelmien avulla. Kurssilta löytyy varmasti kaikille jotain kiinnostavaa sisältöä, joten suosittelen tutustumaan kurssin tarjontaan tarkemmin Pepissä.


Kirjoittaja Eemeli Toivonen opiskeli Labtic digimarkkinointitoimistossa keväällä 2023. 


Opiskelu asiakasprojektin kautta yhdessä tiimin kanssa