Opiskelu asiakasprojektin kautta yhdessä tiimin kanssa

Tämä kevät kului tiiviisti projektin parissa työskennellessä opiskelijoiden digimarkkinointitoimistossa yhdessä koko tiimin kanssa. Saimme asiakkaaksi hyvinvointiteknologia-alan toimijan ja alan vieraus tuotti aluksi stressiä ja paineita. Projektin lopuksi saimme kuitenkin kiitosta asiakkaalta aiheeseen perehtymisestä.

Projekti alkoi tutustumalla asiakkaaseen ja alaan, jotta tiedämme mihin olemme lähtemäs-sä ja mitä meiltä vaaditaan. Teimme asiakkaalle digimarkkinointisuunnitelmaa, joten ensin piti selvittää taustatietoja ja alkutilannetta. Itse tein kilpailija-analyysia ja aloin tutustumaan kilpailijoiden verkkosivuihin ja toimintaan eri somealustoilla. Vaikka hyvinvointiteknologia aiheena ei ollut meille tuttu, pystyimme kuitenkin markkinoinnin kannalta tutkimaan aihetta.


Tärkeänä osana tätä kevättä ja projektityöskentelyä oli tiimin kanssa työskentely. Sovimme heti alkuun, että kaikkea saa kysyä ja kevään mittaan pohdimmekin yhdessä kaikkea mikä kurssin aiheissa tai projektissa mietitytti. Tiimin yhteystyön sujuminen on oleellinen osa projektin onnistumista ja tämä oli meille alusta asti selvää. Tehtävien jako tiimin kesken meni yhteisymmärryksessä ja jokainen pääsi hyödyntämään omia vahvuuksiaan.


Asiakkaan huomioiminen ja oma kehitys


Pidimme koko projektin ajan huolen, että vastaamme asiakkaan toiveisiin ja pidämme heidät tyytyväisinä. Viestinnän suhteen valitsimme yhden yhteyshenkilön, joka huolehtii kaikesta viestinnästä asiakkaan kanssa, jotta asiakkaalle kaikki on mahdollisimman selkeää. Kävimme asiakkaan kanssa välipalavereja ja esittelimme mitä olimme siihen asti tehneet, jotta voimme korjata suuntaa, jos asiakas ei ole täysin tyytyväinen. Asiakkaan tyytyväisyyden lisäksi pidimme huolen siitä, että saamme tästä projektista tukea opinnoillemme, joita suoritimme tämän projektin kautta. 


Jokainen tiimiläinen siis suoritti jotain opintojaksoa tämän asiakasprojektin kautta. Opintojaksolla opiskelimme teoriaa, joka tuki tämän asiakasprojektin suorittamista. Tiimin tuki oli myös tässä tärkeää, sillä pystyimme keskustelemaan ja pohtimaan yhdessä, jos jokin aihe oli haastava ja saimme kuulla muiden tiimiläisten näkökulman asiaan. 


Näin lopuksi voin sanoa, että kevät asiakasprojektin parissa oli hyvin onnistunut. Saimme hyödyntää omia vahvuuksiamme ja kehittää tiimityöskentelytaitoja sekä markkinoinnin osaamistamme. Asiakas oli lopputulokseen ja työskentelyymme tyytyväinen mikä on tärkeintä. 


Kirjoittaja Jasmina Saarela opiskeli Labtic digimarkkinointitoimistossa keväällä 2023.

 
Jasmina edusti helmikuussa 2023 Labticia messuständillä DuuniExpossa.

Kuinka Labtic muutti kaiken: Minun tarinani