Ota yhteyttä


Olemme jääneet kesälomalle, joten pystymme vastaamaan viiveellä.

Vastaanotamme kuitenkin tiedusteluja koskien tulevaa syksyä. Aloitus on syyskuussa.   

Huom! Meillä on vain rajalliset resurssit käytössä, jonka takia emme voi ottaa kaikkia projekteja vastaan. Kannattaa siis ottaa nopeasti yhteyttä! 


 • Labtic Digimarkkinointitoimisto
 • Mukkulankatu 19, 15101 Lahti
 •     info@labtic.fi

Labtic Digimarkkinointitoimiston

TIETOSUOJAILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

artiklat 13 ja 14

Laatimispäivämäärä: 9.11.2022

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?

Labtic digimarkkinointitoimisto on LAB-ammattikorkeakoulun markkinoinnin oppimisympäristö, jossa opiskelijat suorittavat opintojaan tekemällä aitoja asiakastöitä yrityksille. Labtic Digimarkkinointitoimisto tarjoaa maksullisia opiskelijatyönä toteutettavia projekteja yrityksille.

Henkilötietoja kerätään ja käytetään Labticin asiakaspalveluun ja tiedottamiseen. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään ainoastaan luvan antaneille (opt-in).

Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja opetukseen. Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan tehokkuuden arvioinnissa.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme ja tallennamme henkilöiltä seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköposti.

Millä perusteella keräämme tietoja?

Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Kenelle tietoja siirretään?

Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille:

 • Sähköisillä työkaluilla kerättävät tiedot kerätään Microsoftin Azure-palvelimilla sijaitsevaan tietokantaan. LAB ja palveluntarjoajat ovat solmineet sopimukset henkilötietojen käsittelyä koskevista ehdoista.
 • Tulevien tapahtumien osallistujien ilmoittautumistietojen osalta käytetään Google Drivea (Google Forms).
 • Palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen käytetään mahdollisesti Webropol-palvelua.
 • Henkilötietoja (nimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköposti) päivitetään ja säilytetään Odoo-toiminnanohjausjärjestelmässä.
 • Verkkosivujen kävijäseurannassa käytetään Google Analytics -järjestelmää sivuston ja sen osien käytön analysointiin.

Labticin henkilöstöllä ja opiskelijoilla on pääsy sähköisillä työkaluilla kerättyihin henkilötietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta Labticin ulkopuolisille tahoille.

Minne tietoja siirretään?

Kerättyjä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Google Drivessa säilytettävät henkilötiedot siirtyvät todennäköisesti Euroopan talousalueen ulkopuolelle (palveluntarjoajan palvelin sijaitsee EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolella).

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen

Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun ja Microsoft Azuren tietoturvallisilla palvelimilla ja pääsy tietoihin on Labticin henkilökunnalla ja opiskelijoilla.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen henkilötiedot anonymisoidaan mahdollista jatkokäsittelyä varten.

Millaista päätöksentekoa?

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Oikeutesi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
 2. Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
 3. Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
 4. Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
 5. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.

Rekisterin tiedot

Labtic Digimarkkinointitoimiston rekisteri

Rekisterinpitäjä

LAB-ammattikorkeakoulu Oy

Y-tunnus 2630644-6

Osoite Mukkulankatu 19,15210 Lahti

Puhelin 03 828 18 (vaihde) helpdesk@lut.fi

Yhteyshenkilön tiedot

Lehtori Lotta Toivonen, LAB-ammattikorkeakoulu

Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland

+358 44 708 5042

lotta.toivonen@lab.fi

Labtic Digimarkkinointitoimiston henkilöstö

Labticin opettajat ja opiskelijat sekä mahdollisesti hankkeen toteutukseen osallistuvat asiantuntijat ja harjoittelijat.

LABin tietosuojavastaava

Lakimies Anne Himanka

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta

Puhelinnumero: 050 564 4623 Sähköposti: tietosuoja@lut.fi


Verkkosivujen kävijäseurannassa käytetään Google Analytics -järjestelmää sivuston ja sen osien käytön analysointiin.

Ohjaavat opettajat

Markkinoinnin lehtori

Lotta Toivonen

Tietokäsittelyn lehtori

Petteri MarkkanenTietojenkäsittelyn lehtori

Jan-Erik Sandelin

Viestinnän lehtori

Joanna Vihtonen