Opiskelu Labtic-toimistossa

Labticissa markkinointia opiskellaan käytännönläheisesti oikeilla markkinoinnin työkaluilla aidoissa asiakasprojekteissa.  

Labticissa voit suorittaa omien kiinnostusten mukaisia markkinoinnin opintoja. Opintojakson valmentajat ohjaavat opiskelijoita työpaikkaan verrattavassa oppimisympäristössä. Opinnoissa sovelletaan tiimioppimisen mallia, jossa itsenäinen teorian opiskelu, dialogi ja käytäntö vuorottelevat. Opiskelija saa opintojaksojen osaamistavoitteita vastaavista suorituksista opintopisteitä. 

Opintojaksoihin sisältyvät teoriasisällöt ovat saatavilla verkossa. Tiedon soveltaminen tapahtuu aidoissa maksullisissa asiakasprojekteissa. Tuloilla pyöritetään toimistoa ja palkitaan opiskelijoita kivalla tekemisellä lukukauden päätteeksi.

Opiskelijat keskustelevat valmentajien kanssa opiskeltavista teemoista dialogiringissä. (Kuva: Inka Usvaala)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu Digimarkkinointitoimisto Labtic AL00CU84 -toteutukselle. Opintojaksot 20-35 op. valitaan opintojen alettua ja kirjataan suoritusten mukaisesti.

Aloita opiskelu

Labticin opinnnot alkavat tiimiytymisellä ja toimiston työtehtäviin ja työkaluihin tutustumisella. Asiantuntijana digimarkkinointitoimistossa 5 op. -opintojakso sisältyy pakollisena Labticin opintoihin.

Valitse kurssit

Tee opintojen alettua oma suunnitelmasi suoritettavista opinnoista.

Suorita opintoja

Opiskelu koostuu teorian, dialogin ja käytännön tekemisen elementeistä.