Oppimisympäristö

 Labtic on LAB-ammattikorkeakoulun viihtyisä toimistomainen oppimisympäristö, jossa oppiminen tapahtuu mukavassa ja rennossa porukassa. Toimisto sijaitsee Lahden M19-kampuksella tilassa M19_A140.

Toimistossa markkinointia opiskellaan käytännönläheisesti oikeilla markkinoinnin työkaluilla aidoissa opintojaksojen ympärille rakennetuissa asiakasprojekteissa. Toimistossa voi suorittaa omien kiinnostusten mukaisia opintoja. Tarjolla on opiskelijan omien tavoitteiden mukaan räätälöity käytännönläheinen markkinoinnin valmennus ja tuki.


Meillä panostetaan tiimiytymiseen, jotta opiskelu olisi oikeasti kivaa. (kuva: Inka Usvaala)

Opintojaksot

Labtic digimarkkinointitoimistossa voi suorittaa omien kiinnostusten mukaisia opintojaksoja. Tarjolla on opiskelijan omien tavoitteiden mukaan räätälöity käytännönläheinen markkinoinnin valmennus ja tuki. 

Opiskelu toimistossa

Opintojakson valmentajat ohjaavat opiskelijoita työpaikkaan verrattavassa oppimisympäristössä. Tiedon soveltaminen tapahtuu aidoissa maksullisissa asiakasprojekteissa. Opinnoissa sovelletaan tiimioppimisen mallia, jossa teoria, dialogi ja käytäntö vuorottelevat keskenenään.