LAB WellTechin markkinointiin uutta näkökulmaa

LAB WellTech on testaus- ja kehittämisympäristö uusien hyvinvointiteknologian innovaatioiden kehittämiseen, testaamiseen ja pilotointiin. LAB WellTech tarvitsi apua markkinointiin. Toinen tarve oli saada uutta näkökulmaa digitaaliseen viestintään. Näin ollen LAB WellTech osti digimarkkinoinnin aloituspaketin, jonka avulla saa kattavan sisältöpaketin digitaalisesta markkinoinnista.


"Yhteistyö oli jämptiä" -Makkula (LAB WellTechin asiakkuuspäällikkö)

Opiskelijoiden tutustuttua oppimateriaaleihin ja LAB WellTechin toimintaan, alkoi digimarkkinointisuunnitelman luominen. Suunnitelman avulla opiskelijat ja LAB WellTech pysyivät molemmat selkeässä aikataulussa ja tietoisuudessa missä mennään. 

LAB WellTechin asiakkuuspäällikkö Sami Makkula kommentoikin projektin olleen selkeä ja siksi siinä oli helppo olla mukana. Näin ollen asiakkaan näkökulmasta toiminta oli hyvin ”jämptiä”.


LAB WellTechin verkkosivut

Yhteistyön aikana opiskelijat sovelsivat oppimaansa teoriaa suoraan LAB Welltechin liiketoimintaan. Yritykselle luotiin esimerkiksi kattava lähtötilanne analyysi, johon kuului tavoitteiden määrittely, ostajapersoonan tunnistaminen, PESTEL ja SWOT. Tämän jälkeen opiskelijat toteuttivat strategian, jonka avulla kehitettiin yrityksen markkinointia. Tähän apuna käytettiin RACE-mallia.

Strategiaa toteutettiin erilaisella sisällöntuotannolla digimarkkinoinnin kanaviin. Opiskelijat tekivät myös webropol-kyselyn. Lopuksi opiskelijat analysoivat kyselyn tuloksia ja tekivät strategiaan johtopäätöksen ja yhteenvedon projektista.

Valitettavasti konkreettisia tuloksia ei pystytty näin lyhyessä ajassa mittaamaan. Kuitenkin Makkula suosittelee digimarkkinoinnin aloituspakettia kaikille yrityksille ja startupeille, joilla digimarkkinointi ja käsitykset asiakkuuksista on vasta syntymässä.